Phân tích hiệu quả dịch vụ thuê máy photocopy

11:24 | 23/03/2015

Phân tích hiệu quả thuê máy photocopy

Xu hướng hiện nay của các đơn vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh, công ty cổ phần.. thường thuê máy photocopy multifuntion thay vì hiệu quả của nó cao hơn nhiều lần so với việc mua và quản lý thiết bị.

-         Hiệu quả đầu tiên khi thuê thiết bị được nhìn thấy đó là không phải bỏ tài chính đầu tư tài sản có giá trị tương đối  và  tính  toán mức đầu tư thiết bị như thế nào để có được thiết bị đảm bảo mức độ công việc hiện tại và nhu cầu tăng thêm khi quy mô của doanh nghiệp tăng lên.  

( hiện tại các máy photocopy multifuntion hiện đại có giá trị từ 80 triệu đến hơn 200 triệu đồng)

-         Không cần phải trích quỹ bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư, thường xuyên  vì hiện tại các hợp đông thuê may thường bên cho thuê sẽ bao toàn bộ chi phí sửa chữa, vật tư thay thế, bảo trì..

-         Không phải cắt cử nhân sự kiêm nhiệm trong việc quản lý thiết bị, cắt giảm lượng công việc trong một doanh nghiệp, giảm thất thoát chi phí trong trường hợp doanh nghiệp không quản lý được sát sao tài sản.

-         Khi doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất kinh doanh nhu cầu sử dụng thiết bị có công suất và cấu hình cao hơn thì bên cho thuê thiết bị sẽ có trách nhiệm đổi thiết bị và tăng cung ứng dịch vụ kỹ thuật cho bên thuê, hoặc ngược lại.

-         Phần chất lượng dịch vụ kỹ thuật bên thuê thiết bị luôn chủ động áp đặt được với nhà cung cấp dịch vụ vì mọi cam kết dịch vụ được ghi trong điều khoản của hợp đồng thuê, khi bên cho thuê vi phạm chất lượng hoặc thời gian đáp ứng dịch vụ thì bên thuê có quyền chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp để chọn nhà cung cấp khác mà không phải chịu bất cứ chi phí nào kèm theo.

Bài viết liên quan