Sản phẩm

Cụm Sấy MP 4000/4001
Cụm Sấy MP 4000/4001

Giá: 4.000.000 VNĐ

Bộ nạp và đảo bản gốc RADF P 3010-MP 4000/4001
Bộ nạp và đảo bản gốc RADF P 3010-MP 4000/4001

        Dùng cho các loại máy Ricoh MP 4000/5000/4001/500...

Giá: 2.200.000 VNĐ

Khay đựng giấy
Khay đựng giấy

Giá: 500.000 VNĐ

Khớp khay Ricoh MP 4000/5000/4001/5001
Khớp khay Ricoh MP 4000/5000/4001/5001

  Hàng tháo máy còn mới. Dùng cho các loại máy Ricoh MP ...

Giá: 600.000 VNĐ

1/1