Máy photocopy mới

Fuji Xerox 2060 CPS
Fuji Xerox 2060 CPS

Chức năng: Copy - In mạng - Scan đen trắng

 

Fuji Xerox 3060 CP
Fuji Xerox 3060 CP

  Chức năng: Copy - In mạng

 

Fuji Xerox 3060 CPS
Fuji Xerox 3060 CPS

Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu

 

Fuji Xerox 3065 CP
Fuji Xerox 3065 CP

Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu

 

Fuji Xerox 4070 CP
Fuji Xerox 4070 CP

Chức năng: Copy - In mạng 

 

Fuji Xerox 4070 CPS
Fuji Xerox 4070 CPS

Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu

 

Fuji Xerox 5070 CP
Fuji Xerox 5070 CP

    Chức năng: Copy - In mạng

 

Fuji Xerox 5070 CPS
Fuji Xerox 5070 CPS

  Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu

 

MÁY PHOTO CANON IR - 2545
MÁY PHOTO CANON IR - 2545

Giá: 96.500.000 VNĐ

MÁY PHOTO CANON IR - 2535
MÁY PHOTO CANON IR - 2535

Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu

Giá: 96.500.000 VNĐ

MÁY PHOTO CANON IR - 2530
MÁY PHOTO CANON IR - 2530

Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu

Giá: 69.500.000 VNĐ

MÁY PHOTO CANON IR - 2525
MÁY PHOTO CANON IR - 2525

Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu

Giá: 49.500.000 VNĐ

MÁY PHOTO CANON IR - 2520
MÁY PHOTO CANON IR - 2520

Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu

Giá: 40.500.000 VNĐ

MÁY PHOTO SHARP MX -M502N
MÁY PHOTO SHARP MX -M502N

Chức năng: Copy - in mạng - Scan màu

Giá: 119.880.000 VNĐ

MÁY PHOTO SHARP MX -M452N
MÁY PHOTO SHARP MX -M452N

Chức năng: Copy - in mạng - Scan màu

Giá: 90.550.000 VNĐ

MÁY PHOTO SHARP MX -M354N
MÁY PHOTO SHARP MX -M354N

Giá: 82.780.000 VNĐ

MÁY PHOTO SHARP MX -M314N
MÁY PHOTO SHARP MX -M314N

Chức năng: Copy - in mạng - Scan màu

Giá: 71.550.000 VNĐ

MÁY PHOTO SHARP MX -M264N
MÁY PHOTO SHARP MX -M264N

Chức năng: Copy - in mạng - Scan màu

Giá: 64.550.000 VNĐ

MÁY PHOTO SHARP AR _ 5731
MÁY PHOTO SHARP AR _ 5731

Chức năng: Copy - In 

Giá: 44.300.000 VNĐ

MÁY PHOTO SHARP AR _ 5726
MÁY PHOTO SHARP AR _ 5726

Chức năng: Copy - In 

Giá: 40.500.000 VNĐ

MÁY PHOTO SHARP AR _ 5623D
MÁY PHOTO SHARP AR _ 5623D

Chức năng: Copy - In

Giá: 25.550.000 VNĐ

1/2 12>>